Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

Liit

Eesti Giidide Liit (EGL) on asutatud 1994. aastal. Liidu liikmeteks on ühingud (juriidilised isikud). Käesoleval hetkel kuulub EGL-i liikmeskonda viis giidide ühingut üle Eesti. 2018. aastal uuendati põhikirja oluliselt ja nüüdsest võivad liikmeks tulla nii (äri)ühingud kui ka üksikliikmed.

Juhatus on seadnud visiooniks arendada Eesti Giidide Liidust laiapõhjaline katuseorganisatsioon, millel on palju koostööpartnereid ja liikmeid üle Eesti ning miks mitte hajalaski.

Turismimajandus mõjutab kogu Eestit. Giidid on nii oma kodukoha kui ka kogu riigi visiitkaardid. Oluliseks teemaks on tõusnud ka rahvusvaheline koostöö.

EGL majanduslik tegevus püsib projektidel (koolitused jms) ja liikmemaksudel püsikulude katteks. Tulevikus kindlasti laiendatakse koolituste ja teenuste valikut, et organisatsiooni majanduslikult toetada.

2021. aastal kuni üldkoosolekuni 2022. a on sisseastumismaks 20 eurot ja liikmemaks kõigile liikmetele (juriidilised ja füüsilised) 30 eurot.

Maksud tasuda arvele Swedbank’is: EE912200221070079167

Saaja: MTÜ Eesti Giidide Liit

Selgitus: liikme- või sisseastumismaks + aastaarv + liikme nimi (äri)ühing või eraisik