Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

Kutse andmine

Kutset saab taotelda kolmel viisil:

  1. Kutsekooli giidi õppekava lõpetajad.
  2. Tööturul aktiivsed tegutsevad giidid taotlevad ja osalevad eksamil otse esitades ettenähtud dokumendid. Vt kutsetaotlemine.
  3. VÕTA meetodi abil taotlemine: sobib näiteks Eestist väljaspool elavatele ja tegutsevatele giididele. Meetod on väljatöötamisel.

Kutse eksami vorm lähtub jätkuvalt põhimõttest, et anda giidile professionaalseks arenguks tulevikuperspektiiv ja abivahendid.

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:
Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem