Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

2.2. Kutse taotlemise eeltingimused ja nõutavad dokumendid

 1. Kutse “Reisijuht, tase 5” taotlemise eeltingimused on:
 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • vähemalt keskharidus;
 • keeleoskus, töökeel tasemel B2;
 • teostatud 10 reisijuhtimine viimase 3 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud reisijuhtimist), mida tõendatakse reisijuhi päevikuga.

2. Kutse “Kultuurigiid, tase 5” taotlemise eeltingimused on:

 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • vähemalt keskharidus;
 • keeleoskus, töökeel tasemel B2;
 • teostatud 10 ekskursiooni viimase 3 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud ekskursioone), mida tõendatakse giidipäevikuga.
 1.  Kutse “Loodusgiid, tase 5”  taotlemise eeltingimused on:
 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • vähemalt keskharidus;
 • keeleoskus, töökeel tasemel B2
 • teostatud 10 ekskursiooni viimase 3 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud ekskursioone), mida tõendatakse giidipäevikuga.
 1. Kutse “Loodusgiid”, tase 6” taotlemise eeltingimused on:
 • vähemalt kõrgharidus;
 • keeleoskus, ekskursiooni läbiviimise töökeel B2;
 • vähemalt kolmeaastane giiditöö kogemus;
 • teostatud 10 ekskursiooni viimase 3 aasta jooksul; 
 • kutsestandardis esitatud spetsiifiliste kutseoskuste (juhendamine, hindamine, koolitamine, valdkonna arendamine) ühe aastane töökogemus.
 1.    Kutse “Kultuurigiid, tase 6” eeltingimused on:
 • vähemalt kõrgharidus;
 • keeleoskus, ekskursiooni läbiviimise töökeel B2;
 • vähemalt kolmeaastane giiditöö kogemus;
 • teostatud 10 ekskursiooni viimase 3 aasta jooksul; 
 • kutsestandardis esitatud spetsiifiliste kutseoskuste (juhendamine, hindamine,koolitamine, valdkonna arendamine) ühe aastane töökogemus.

Kinnitatud Kutsekomisjoni otsusega 6.05.2020

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

“Reisijuht, tase 5”

 1. vormikohane avaldus täitke Google vormina;
 2. kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. vormikohane tööalase tegevuse CV (soovitavalt Europassi formaat, mis ühildub mitmete Eesti tööotsimisportaalidega);
 4. haridust tõendava dokumendi koopia;
 5. keeleoskuse tõend, tasemel B2 iga töökeele kohta (välja arvatud emakeel);
 6. eneseanalüüs, mis põhineb etteantud küsimustikul;
 7. reisijuhi päevik teostatud reisijuhtimiste kohta.
 8. maksekorraldus või selle koopia kutseeksami kulude katteks;

“Kultuurigiid, tase 5” ja “Loodusgiid, tase 5”

 1. vormikohane avaldus, kutsehariduskeskuse lõpetajale või töömaailma taotlejale täidetud Google vormina;
 2. kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. vormikohane tööalase tegevuse CV (soovitavalt Europassi formaat, mis ühildub mitmete Eesti tööotsimisportaalidega);
 4. haridust tõendava dokumendi koopia;
 5. keeleoskuse tõend, tasemel B2 iga töökeele kohta (välja arvatud emakeel);
 6. eneseanalüüs, mis põhineb etteantud küsimustikul;
 7. giidipäevik teostatud ekskursioonide kohta;
 8. ühe oma toote (marsruudi) kirjeldus (pikkus 1 lk).
 9. maksekorraldus või selle koopia kutseeksami kulude katteks (va kutseõppeasutuse lõpetajal;
 10. Soovi korral esitada dokumendid digitaalse arengumapi ehk portfooliona

Taotlemisdokumendid saata e-postile: kutseeksam@eestigiidideliit.ee

2.2.3    “Kultuurigiid, tase 6” ja “Loodusgiid, tase 6”

 1. vormikohane avaldus, täidetud Google vormina;
 2. kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. vormikohane tööalase tegevuse CV (soovitavalt Europassi formaat, mis ühildub mitmete Eesti tööotsimisportaalidega);
 4. haridust tõendava dokumendi koopia;
 5. keeleoskuse tõend, tasemel B2 iga töökeele kohta (välja arvatud emakeel);
 6. eneseanalüüs, mis põhineb etteantud küsimustikul;
 7. giidipäevik teostatud ekskursioonide kohta;
 8. vähemalt kahe oma toote (marsruudi) kirjeldus;
 9. kohustusliku kompetentsi – juhendamise tõendamine küsimustiku alusel;
 10. valitavast tööosast vähemalt ühe kompetentsi tõendamine kutsestandardi alusel;
 11. maksekorraldus või selle koopia kutseeksami kulude katteks (va kutseharidusasutuse lõpetajal;
 12. digitaalne arengumapp ehk portfoolio (mis sisaldab ka kõike eeltoodut)

Taotlemisdokumendid saata e-postile: kutseeksam@eestigiidideliit.ee

KUTSEEKSAMITASUD

Eksamitasud rakenduvad ainult tööturult tulnud taotlejatele.

Tasu palume kanda MTÜ Eesti Giidide Liidu arveldusarvele A/a: EE912200221070079167 (Swedbank)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 esmataotlemise kutseeksami tasu 154 € (kehtivusaeg 5 aastat).

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 taastõendamine kutseeksami tasu 99 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 6 esmataotlemine kutseeksami tasu 212 € (kehtivusaeg 8 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 6 taastõendamise kutseeksami tasu 151 € (kehtivusaeg 8 aastat)

Osakutse Reisijuht esmataotlemise kutseeksami tasu 135 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Osakutse Reisijuht taastõendamise kutseeksami tasu 91 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning giidi spetsialiseerumine ja tase

NÄIDE: Kalle Kusta loodusgiid tase 5 või Malle Muhk kultuurigiid tase 5

Kutse taotlemise tasu on võimalik maksta kahes osas. Esimene osa peab olema tasutud enne teoreetilisel eksamil osalemist ja teine osa enne praktilist eksamit.

Kutse andmisega seotud kulude katteks tasutud summat ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta  21 päeva enne kutseeksami I osa toimumist. Avaldusele eitava otsuse korral lisatakse põhjendus.

Taotlejal on võimalik saada kutse taotlemise eelset individuaalset nõustamist. Palun registreeruge nõustamisele EGLi e-postile, lisades oma palvele kontaktandmed.

Lisainformatsioon kutse küsimustes:
e-posti aadress: eestigiidideliit@gmail.com või
telefonil: +372 566 536 668 Ene Sarapuu

ÜLDKONTAKT: MTÜ Eesti Giidide Liit eestigiidideliit@gmail.com

Taotlemisdokumendid esitada: kutseeksam@eestigiidideliit.ee