Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

2. Kutse taotlemine

Taotlemise protsessi lühikirjeldus kutsehariduskeskuste lõpetanutele ja tööturult otse tulnud taotlejatele.

KUTSE TAOTLEMINE KUTSEHARIDUSKESKUSE LÕPETAJALE:

  1. Kutsehariduskeskuse lõpetaja peab läbima kooli õppekava.
  2. Eksami sooritamiseks peab esitama kõik nõutavad dokumendid. (linkida menüü punktile 2.2.)
  3. Eksam toimub kahes osas. Teooria eksami materjalid saadetakse kõikidele eksami tegijatele üks nädal enne eksami toimumist.
  4. Kui oled teooria eksami läbinud edukalt, tuleb sooritada praktiline eksam kutseandja ja kooliga kokku lepitud piirkonnas.
  5. Kooliga kokkuleppel korraldab kutseandja organisatsioon õppuritele konsultatsioone ja infotunde.

KUTSE TAOTLEMINE TÖÖTURULT TULNUD TAOTLEJALE:

1. Esita kõik nõutud dokumendid kutseandja poolt määratud tähtajaks. Kui on vaja midagi täiendada, saad lisadokumendid järele saata. NB! Kui sul keeletunnistust veel ei ole, saad selle saata enne praktilist eksamit.

2. Kui kõik dokumendid on korras, saadetakse nädal enne teooria eksami toimumist taotlejale eksamiülesanded.

3. Osaled teoreetilisel eksamil koos teiste kolleegide ja hindajatega kokku lepitud ajal

4. Kui oled teooria eksami läbinud edukalt, tuleb sooritada praktiline eksam kutseandjaga kokku lepitud ajal oma tööpiirkonnas ühe kalendriaasta jooksul arvestades teooriaeksami sooritamisest.

Jõudu kõigile taotlejatele!

Vaata lisaks: taotlemise eeltingimused ja vajalikud dokumendid. (link)

KUTSEEKSAMITASUD

Eksamitasud rakenduvad ainult tööturult tulnud taotlejatele

Tasu palume kanda MTÜ Eesti Giidide Liidu arveldusarvele A/a: EE912200221070079167 (Swedbank)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 esmataotlemise kutseeksami tasu 154 € (kehtivusaeg 5 aastat).

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 5 taastõendamine kutseeksami tasu 99 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 6 esmataotlemine kutseeksami tasu 212 € (kehtivusaeg 8 aastat)

Kultuurigiid / Loodusgiid tase 6 taastõendamise kutseeksami tasu 151 € (kehtivusaeg 8 aastat)

Osakutse Reisijuht esmataotlemise kutseeksami tasu 135 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Osakutse Reisijuht taastõendamise kutseeksami tasu 91 € (kehtivusaeg 5 aastat)

Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning giidi spetsialiseerumine ja tase

NÄIDE: Kalle Kusta loodusgiid tase 5 või Malle Muhk kultuurigiid tase 5

Kutse taotlemise tasu on võimalik maksta kahes osas. Esimene osa peab olema tasutud enne teoreetilisel eksamil osalemist ja teine osa enne praktilist eksamit.

Kutse andmisega seotud kulude katteks tasutud summat ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta  21 päeva enne kutseeksami I osa toimumist. Avaldusele eitava otsuse korral lisatakse põhjendus.

Taotlejal on võimalik saada kutse taotlemise eelset individuaalset nõustamist. Palun registreeruge nõustamisele EGLi e-postile, lisades oma palvele kontaktandmed.

Lisainformatsioon:
Eesti Giidide Liit
e-posti aadress: eestigiidideliit@gmail.com

raamatupidamine (arved EGLile): arved@eestigiidideliit.ee