Salme 2d, 50103 Tartu
info@eestigiidideliit.ee

1. Üldinfo

Giidi kutse omandamine

Vastavalt SA Kutsekoda Teeninduse Kutsenõukogu 2019 otsusele kuulutati giidi kutse, tase 5 ja tase 6 spetsialiseerumisega loodusgiid, tase 5 ja 6, kultuurigiid, tase 5 ja tase 6 ning reisisaatja osakutse, tase 5 kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Giidide Liit. Kutse andja on kinnitatud 5 aastaks (2024).

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam.

Kutsetunnistus näitab pädevust ja suurendab konkurentsieelist!

Täpsem info kutse kohta SA Kutsekoda veebilehelt

Kutse taotlemise protsessist ja kutseeksami lähemalt saad lugeda rubriigist kutse taotlemine.