Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

1.2. Kes on giid

Giid on isik, kes on külalistele teejuhiks nendele tundmata ja teadmata kohtades. Ta on oma piirkonna ja riigi esindaja.

Giidi töö eesmärk on tutvustada külalistele oma piirkonda, kujundada piirkonna mainet, vahendada oma riigi pärandit ja tänapäeva ning pakkuda piirkonna teenuseid. Hästi tehtud giiditöö  innustab klienti  maad uuesti külastama ja seda oma tuttavatele soovitama. Giidid töötavad nii objektidel, marsruutidel kui linna- või loodusgiididena kodu- ja välismaal.

Giiditöös võib spetsialiseeruda loodusele, kultuurile, maaelule vm valdkonnale lähtuvalt oma teadmistest ja huvidest.

Giidi roll ja töö külalistega on laiem kui reisijuhi töö.

Reisisijuht on marsruudi administreerija, kes tagab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamise ning vajadusel tõlgib, jagab üldist teavet marsruudile jäävate objektide kohta ja vastutab programmi õigeaegse ning kvaliteetse täitmise eest.

1.2. Seaduslik alus

Giiditöö on reguleeritud turismiseaduse, kutseseaduse, kutsestandardiga ja nende alusel välja töötatud konkreetsete nõuete ning tingimustega. Kutsestandard määratleb giiditöö jaoks vajalikud teadmised ja oskused. Lisainfo  on leitav kutsestandardis taseme 5 kohta ja taseme 6 kohta.

Kehtiv turismiseadus § 16 p 3 määratleb, et giid peab tõendama oma kompetentsust. Praktikas on kujunenud kompetentsuse tõenduseks kutsetunnistuse (tase5/6) omamine. Kutsetunnistus riikliku dokumendina võimaldab taodelda atesteeringut või litseintsi Euroopa Liidu riikides.

Giiditöö valdkonna katusorganisatsioon on Eesti Giidide Liit (EGL).