Salme 2d, 50103 Tartu
info@eestigiidideliit.ee

3.1. Kutse taotlemise eeltingimused

Sinul on võimalus taotleda giidikutset või reisisaatja osakutset järgmistel tingimustel:

Osakutse Reisisaatja, tase 5 taotlemise eeltingimused:

 • vanus vähemalt 18 aastat
 • keskharidus
 • keeleoskus, töökeel tasemel B2 (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
 • vähemalt üheaastane reisisaatmise töökogemus
 • teostatud 45 reisisaatmist viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktikat ja õpingute ajal teostatud reisisaatmist), mida tõendatakse saatepäevikuga.

Kutse Giid/ Loodusgiid, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • vanus vähemalt 18 aastat
 • keskharidus
 • vähemalt üheaastane giiditöö kogemus
 • teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul (arvestatakse ka tööpraktika ja õpingute ajal teostatud ekskursioone)

Kutse Meistergiid/ Loodus-meistergiid, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 • kõrgharidus
 • keeleoskus, töökeel tasemel B2  (emakeele kohta ei ole tunnistus nõutav)
 • vähemalt kolmeaastane giiditöö kogemus
 • teostatud 45 ekskursiooni viimase 5 aasta jooksul ja
 • kutsestandardis esitatud spetsiifiliste kutseoskuste (juhendamine, hindamine,  koolitamine, valdkonna arendamine) üheaastane töökogemus