Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

2020

Giidi kutse taotlemise tähtajad ning eksamite toimumise ajad 2020

EKSAMITE AJAD 2020. aastal:
I kultuurigiidide eksami aeg: dokumentide vastuvõtt 22-31.08 ja eksam 28.08.2020.
II loodusgiidid eksami aeg: 19.08 – 29.08 dokumentide vastuvõtt, teooriaeksam 19.09 ja ettepanek praktiliseks eksamiks 10-20 päeva hiljem.
III kultuurigiidide eksami aeg: dokumentide vastuvõtt 23.09 -3.10 ja teooriaeksam 31.10.2020.

Dokumentide esitada elektrooniliselt info@eestigiidideliit.ee või postiaadressile Salme 2D, 50103 Tartu.

Giidide kutse andmise kord 21.02.2019 

Vajalikud dokumendid mida esitada, leiad lingi alt kutse taotlemine.

Taotlus esitada eestigiidideliit@gmail.com või postiaadressil EESTI GIIDIDE LIIT Salme 2d, 50103 Tartu.

Kutse taotlemise teooriaeksami toimumiskoha täpse info ja kellaaja saadame otse taotlejatele.  Praktiline eksam ehk hindamine töö käigus toimub giidi tööolukorras ekskursiooni ajal. Näiteks 2017. aastal toimus praktiline eksam Eesti Rahva Muuseumis, jaanuaris 2018 Hiiumaal ja veebruaris 2019 Tartus. (vastavalt taotleja peamisele tööpiirkonnale ja taotleja eelistusele).

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:
Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda kutse andmise menüü alapunktidest.