Narva mnt 153-6, Tartu 51009
eestigiidideliit@gmail.com

2019

Giidi kutse taotlemise tähtajad ning eksamite toimumise ajad

Kutset saab taodelda kolmel viisil:

  1. Kutsekooli giidi õppekava lõpetajad (Kuressaare, Haapsalu,Võru ja Tartu kutsehariduskeskused) 2018-2019. aastal.
  2. Tööturul aktiivsed tegutsevad giidid taotlevad ja osalevad eksamil otse esitades ettenähtud dokumendid. Vt kutsetaotlemine.
  3. VÕTA meetodi abil taotlemine: sobib näiteks Eestist väljaspool elavatele ja tegutsevatele giididele. Meetod on väljatöötamisel.

EKSAMITE AJAD 2019. aastal:

1. Eksami ajad töömaailmale:
Kevadine teooriaeksam toimub 27.04, dokumentide esitamise tähtaeg on  30.03!
Sügisene teooriaeksam toimub 16.11, dokumentide esitamise tähtaeg on 19.10!

Dokumentide esitamise aeg: 20.-30.03.2019 ja 9.-19.10.2019  (elektrooniliselt eestigiidideliit@gmail.com või posti teel aadressile: Salme 2D, 50103 Tartu).

2. Eksami ajad Võrumaa Kutsehariduskeskusele
Teooriaeksam 12.01.2019
Praktiline eksam 19. ja 20.01.2019

3. Eksami ajad Haapsalu Kutsehariduskeskusele
Teooriaeksam 3-4.06.2019
Praktiline eksam 5-6.06.2019

3. Eksami ajad Kuressaare Ametikoolile 
Teooria eksam: 20., 21.05.2019
praktiline eksam 10.06.2019

Giidide kutse andmise kord 21.02.2019 

Kutse eksami vorm lähtub jätkuvalt põhimõttest, et anda giidile professionaalseks arenguks tulevikuperspektiiv ja abivahendid.

Vajalikud dokumendid mida esitada, leiad lingi alt kutse taotlemine.

Taotlus esitada eestigiidideliit@gmail.com või postiaadressil EESTI GIIDIDE LIIT Salme 2d, 50103 Tartu.

Kutse taotlemise teooriaeksami toimumiskoha täpse info ja kellaaja saadame otse taotlejatele.  Praktiline eksam ehk hindamine töö käigus toimub giidi tööolukorras ekskursiooni ajal. Näiteks 2017. aastal toimus praktiline eksam Eesti Rahva Muuseumis, jaanuaris 2018 Hiiumaal ja veebruaris 2019 Tartus. (vastavalt taotleja peamisele tööpiirkonnale ja taotleja eelistusele).

Kutsest ülevaatlikult ja pisut ajaloost:
Kutsesüsteemi ülesehitamine algas Eestis 2001. aastal. Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2006. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides, nt Balti riikides, Soomes, aga ka Lõuna-Euroopa riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Põhjalikumalt saate lugeda järgmistest menüü alapunktidest ja vaadata allolevast tabelist.

Kutse protsessikaart 2019